Paprsok aktivuješ tak, že ho umiestniš ako vrchný block železnej / zlatej / diamantovej alebo smaragodovej pyramídy. Následne v jej dosahu získavaš určitú silu.
To, že je paprsok postavený správne zistíš tak, že paprsok vyžaruje lúč smerujúci nahor

Paprsok

ID: 138
EN názov: Beacon

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...