Zo zlatých rúd si môžeš vytvoriť kocku zlata, ktorú môžeš využiť pri stavbe domu alebo v kombinácii s Paprskom ako stavebný materiál pyramídy.
Zlatá kocka je cennejšia a vzácnejšia, ako väčšina iných blokov.

Kocka zlata

ID: 41
EN názov: Block of Gold

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...