Tehly môžeš použiť ako stavebný materiál svojho domu.
Ak si chceš vyrobiť tehly, musíš najskôr nájsť íľ, ktorý sa nachádza častokrát vo vode pri piesku.

Tehly

ID: 45
EN názov: Brick

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...