V kotli môžeš uskladňovať vodu, čo umožňuje si doniesť vodu do netheru.

Kotol

ID: 380
EN názov: Cauldron

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...