Brnenie zvyšuje tvoju odolnosť. 
Nezabudni si ho priebežne opravovať v kovadline, inak sa ti môže zničiť.
Na brnenie môžeš aplikovať rôzne enchanty.

Diamantové brnenie

ID: 311
EN názov: Diamond Chestplate

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...