Prilba zvyšuje tvoju odolnosť. 
Nezabudni si ju priebežne opravovať v kovadline, inak sa ti môže zničiť.
Na prilbu môžeš aplikovať rôzne enchanty.

Diamantová prilba

ID: 310
EN názov: Diamond Helmet

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...