Od verzie 13w18a NIEJE možné koňskú zbroj vycraftovať. Dá sa však nájsť vo svetom vygenerovaných truhliciach. Generátor mapy músi byť z verzie 1.6 a viac.
Touto zbrojou môžeš vybaviť svojho ochočeného koňa. Existuje ešte zlatá a železná koňská zbroj.

Diamantová koňská zbroj

ID: 419
EN názov: Diamond Horse Armor

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...