Krompáč použi na rýchlejšie ťaženie kameňa a rúd.
Existujú krompáče: drevený, kamenný, železný, zlatý a diamantový.
Odlišujú sa medzi sebou určitými vlastnosťami, napr. rýchlosťou ťažby rúd a určité rudy nieje možné vyťažiť s určitými druhmi krompáčov. 

Diamantový krompáč

ID: 278
EN názov: Diamond Pickaxe

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...