S mečom budeš ľahšie zabíjať zvery, monštrá, hráčov a i.
Nezabudni si ho priebežne opravovať v kovadline, inak sa ti môže zničiť.
Na meč môžeš aplikovať rôzne enchanty.

Diamantový meč

ID: 276
EN názov: Diamond Sword

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...