Prehrávač platní umožňuje prehrávanie hudobných dosiek. Stačí s hudobnou doskou kliknúť na prehrávač platní, následne sa hudobná doska prehrá. Ak chceš hudobnú dosku vytiahnúť, stačí kliknúť na prehrávač pravým tlačidlom myši.
Platne sa prehrajú iba jedenkrát, ak si chceš hudobnú dosku opäť prehrať, musíš ju vytiahnúť / vložiť.

Prehrávač platní

ID: 84
EN názov: Jukebox

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...