Na vodítko si môžeš uviazať napr. koňa a vodiť ho za sebou, alebo ho napr. uviazať o plot.

Vodítko

ID: 420
EN názov: Lead

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...