Pákou môžeš napájať ruditový obvod alebo s ňou otvoríš železné dvere. Páka sa aktivuje kliknutím myšou a ak je aktívna, dodáva ruditovému obvodu energiu a ak je páka napojená na železné dvere, dvere ostanú otvorené.

Páka

ID: 69
EN názov: Lever

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...