Melón môžeš získať z farmárčenia. Kúsky melónu môžeš zložiť do celého melónu.

Melón

ID: 103
EN názov: Melon (Block)

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...