Hudobná kocka vydáva zvuk pri interakcii s ruditovým obvodom alebo pri kliknutí.
Tón, ktorý kocka vydáva, môžeš upraviť pravým kliknutím.

Hudobná kocka

ID: 25
EN názov: Note Block

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...