Tekvicový koláč dopĺňa 4 políčka hunger baru.
Môžeš ho stackovať, vďaka čomu sa šetrí miesto v inventráry.

Tekvicový koláč

ID: 400
EN názov: Pumpkin Pie

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...