Tekvicové semienka môžeš zasadiť. Neskôr z nich vyrastie rastlina, ktorá produkuje tekvice.

Tekvicové semienka

ID: 361
EN názov: Pumpkin Seeds

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...