Ruditová fakľa slúži primárne na dodávanie energie ruditovým obvodom a poháňaným koľajniciam.

Ruditová fakľa

ID: 76
EN názov: Redstone Torch

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...