Nožnicami môžeš strihať ovce alebo si nabrať neporušené lístie.

Nožnice

ID: 359
EN názov: Shears

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...