Schodík je jedným z polovičných materiálov. Ak položíš 2 shodíky na seba, postavíš block klasických rozmerov.
Dobre je vzpomenúť, že na schodík položený na zemi nemusíš vyskakovať, stačí na ňho prejsť pešo.

Schodík zo skaly

ID: 44
EN názov: Stone Slab

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...