Jediné využitie cukru je pri výrobe sušienok.

Cukor

ID: 353
EN názov: Sugar

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...