S TNT môžeš rýchlo zničiť požadovanú oblasť. Aktivovať ho môžeš viacerými spôsobmi, napr. pákou, ruditovým obvodom...

TNT

ID: 46
EN názov: TNT

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...