TNT vo vozíku môže byť aktivované napr. aktivačnou koľajou.

Vozík s TNT

ID: 407
EN názov: TNT Minecart

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...