Slúži na osvetlenie oblasti, v ktorej sa nachádza. Nemôže byť použitá pod vodou, roztápa ľad a sneh.
TIP: uhlie vyťaž v bani krompáčom a palicu si vyrob craftingom

Fakľa

ID: 50
EN názov: Torch

Podrobnosti o predmete
Prebieha načitávanie...